Người online: 725

Họ và tên: Lê Kim Toàn

Tên thường gọi: Lê Kim Toàn

Ngày sinh: 5/5/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn , Bình Định

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm vật lý - KTCN, luật, chính trị; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Bình Định

Ngày vào đảng: 8/10/1992

Đoàn ĐBQH: Bình Định

Đại biểu Quốc hội khoá: XI, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không