Người online: 783

Họ và tên: Hoàng Duy Chinh

Tên thường gọi: Hoàng Duy Chinh

Ngày sinh: 15/9/1968

Giới tính: Nam

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn , Bắc Kạn

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật hành chính; Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Kạn, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Bắc Kạn

Ngày vào đảng: 7/2/1995

Đoàn ĐBQH: Bắc Kạn

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh