Người online: 241

Họ và tên: Nguyễn Thị Huế

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Huế

Ngày sinh: 4/1/1984

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn , Bắc Kạn

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành hành chính học

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Kạn

Nơi làm việc: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Kạn

Ngày vào đảng: 9/2/2010

Đoàn ĐBQH: Bắc Kạn

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không