Người online: 175

Họ và tên: Nguyễn Trường Giang

Tên thường gọi: Nguyễn Trường Giang

Ngày sinh: 7/8/1971

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn , Bắc Ninh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Tổng thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Pháp luật; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Pakistan

Nơi làm việc: Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Ngày vào đảng: 14/5/2001

Đoàn ĐBQH: Đắk Nông

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không