Người online: 204

Họ và tên: Phạm Nam Tiến

Tên thường gọi: Phạm Nam Tiến

Ngày sinh: 1/11/1968

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành báo chí, chính trị; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- New Zealand

Nơi làm việc: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục

Ngày vào đảng: 26/11/2010

Đoàn ĐBQH: Đắk Nông

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không