Người online: 247

Họ và tên: Ngô Thanh Danh

Tên thường gọi: Ngô Thanh Danh

Ngày sinh: 20/10/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bình Nam, huyện Thăng Bình , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành lịch sử; Thạc sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Đắk Nông

Ngày vào đảng: 10/3/1989

Đoàn ĐBQH: Đắk Nông

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không