Người online: 775

Họ và tên: Dương Khắc Mai

Tên thường gọi: Dương Khắc Mai

Ngày sinh: 9/6/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật, kinh tế; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý công

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông

Ngày vào đảng: 30/10/1987

Đoàn ĐBQH: Đắk Nông

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không