Người online: 335

Họ và tên: Phạm Thị Kiều

Tên thường gọi: Phạm Thị Kiều

Ngày sinh: 20/10/1981

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Mnông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ , Quảng Ngãi

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành y khoa, Bác sĩ chuyên khoa Nội I

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Chi bộ 8; Bác sĩ, Phó Trưởng khoa Khoa khám sức khỏe cán bộ tỉnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông

Nơi làm việc: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông

Ngày vào đảng: 8/10/2018

Đoàn ĐBQH: Đắk Nông

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không