Người online: 430

Họ và tên: Trần Thị Thu Hằng

Tên thường gọi: Trần Thị Thu Hằng

Ngày sinh: 11/3/1982

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đức Trường, huyện Đức Thọ , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm ngữ văn, Cử nhân ngôn ngữ Anh, Thạc sĩ Chính sách công

Nghề nghiệp, chức vụ : Chi ủy viên Chi bộ 1, Đảng bộ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn; Chủ tịch Công đoàn bộ phận khối Văn phòng, Bí thư Chi đoàn khối Văn phòng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông

Ngày vào đảng: 16/9/2010

Đoàn ĐBQH: Đắk Nông

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không