Người online: 375

Họ và tên: Trần Thị Hoa Ry

Tên thường gọi: Trần Thị Hoa Ry

Ngày sinh: 11/4/1976

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Khơme

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi , Bạc Liêu

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật; Thạc sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Cam pu chia

Nơi làm việc: Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Ngày vào đảng: 3/3/2005

Đoàn ĐBQH: Bạc Liêu

Đại biểu Quốc hội khoá: X, XI, XII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không