Người online: 700

Họ và tên: Lữ Văn Hùng

Tên thường gọi: Lữ Văn Hùng

Ngày sinh: 1/1/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy , Hậu Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng;Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Bạc Liêu

Ngày vào đảng: 29/8/1981

Đoàn ĐBQH: Bạc Liêu

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không