Người online: 259

Họ và tên: Nguyễn Huy Thái

Tên thường gọi: Nguyễn Huy Thái

Ngày sinh: 13/3/1968

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Như Hòa, huyện Kim Sơn , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bạc Liêu; Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu

Ngày vào đảng: 13/11/1993

Đoàn ĐBQH: Bạc Liêu

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không