Người online: 237

Họ và tên: Lê Minh Nam

Tên thường gọi: Lê Minh Nam

Ngày sinh: 28/2/1975

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính kế toán; Tiến sĩ chuyên ngành quản lý công

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Tài chính Ngan sách của Quốc hội

Ngày vào đảng: 2/10/2001

Đoàn ĐBQH: Hậu Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không