Người online: 588

Họ và tên: Lê Văn Khảm

Tên thường gọi: Lê Văn Khảm

Ngày sinh: 20/3/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình , Bắc Ninh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành bác sĩ đa khoa; Thạc sĩ chuyên ngành y xã hội học; Tiến sĩ chuyên ngành nhân học

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Mông Cổ

Nơi làm việc: Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Ngày vào đảng: 27/6/2002

Đoàn ĐBQH: Bình Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không