Người online: 424

Họ và tên: Nguyễn Văn Dành

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Dành

Ngày sinh: 11/11/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát , Bình Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính, luật; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Ngày vào đảng: 6/1/1995

Đoàn ĐBQH: Bình Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không