Người online: 242

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Bảo Trân

Tên thường gọi: Nguyễn Hoàng Bảo Trân

Ngày sinh: 22/6/1975

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu , Đồng Nai

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành xã hội học

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương

Ngày vào đảng: 3/6/2005

Đoàn ĐBQH: Bình Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không