Người online: 245
   Kết quả tìm được: 19    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đoàn Thị Lê An 26/2/1979 Nữ Cao Bằng
2 Bế Trung Anh 25/10/1966 Nam Trà Vinh
3 Hoàng Duy Chinh 15/9/1968 Nam Bắc Kạn
4 Trương Xuân Cừ 5/10/1960 Nam TP Hà Nội
5 Đàm Minh Diện 7/2/1970 Nam Cao Bằng
6 Hoàng Ngọc Định 22/12/1973 Nam Hà Giang
7 Bế Minh Đức 15/2/1974 Nam Cao Bằng
8 Nguyễn Việt Hà 3/12/1985 Nữ Tuyên Quang
9 Đoàn Thị Hảo 28/12/1966 Nữ Thái Nguyên
10 Hà Sỹ Huân 16/6/1978 Nam Bắc Kạn

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10