Người online: 216
   Kết quả tìm được: 2    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Dương Tấn Quân 21/10/1985 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu
2 Thổ Út 26/4/1970 Nam Đồng Nai

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10