Người online: 206

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 4    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Đình Gia 11/11/1969 Nam Hà Tĩnh
2 Nguyễn Trường Giang 7/8/1971 Nam Đắk Nông
3 Phan Văn Giang 14/10/1960 Nam Thái Nguyên
4 Tao Văn Giót 16/8/1990 Nam Lai Châu

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10