Người online: 197

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 15    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Phúc Bình Niê Kdăm 8/9/1983 Nữ Đắk Lắk
2 Y Thanh Hà Niê Kđăm 23/12/1973 Nam Gia Lai
3 Trần Văn Khải 15/9/1975 Nam Hà Nam
4 Nguyễn Đăng Khải 2/9/1966 Nam Phú Thọ
5 Lê Văn Khảm 20/3/1969 Nam Bình Dương
6 Nguyễn Đình Khang 23/5/1967 Nam Ninh Thuận
7 Mai Khanh 22/10/1975 Nam Ninh Bình
8 Đặng Quốc Khánh 2/9/1976 Nam Hà Giang
9 Trần Ngọc Khánh 14/11/1964 Nam Khánh Hoà
10 Vũ Huy Khánh 2/7/1974 Nam Bình Dương

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10