Người online: 246

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 31    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Thị Thanh Lam 29/9/1979 Nữ Bến Tre
2 Lê Thị Thanh Lam 30/11/1974 Nữ Hậu Giang
3 Chẩu Văn Lâm 16/4/1967 Nam Tuyên Quang
4 Trần Văn Lâm 27/1/1970 Nam Bắc Giang
5 Tô Lâm 10/7/1957 Nam Hưng Yên Ngày 22/5/2024, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 119/2024/QH15 bầu Chủ tịch nước CHXHCNVN và ban hành Nghị quyết số 121/2024/QH15 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Tô Lâm
6 Đặng Văn Lẫm 18/10/1968 Nam TP Hồ Chí Minh
7 Đào Hồng Lan 23/7/1971 Nữ Bắc Ninh
8 Lý Thị Lan 12/9/1974 Nữ Hà Giang
9 Đỗ Thị Lan 17/11/1967 Nữ Quảng Ninh
10 Đinh Thị Phương Lan 5/6/1976 Nữ Quảng Ngãi

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10