Người online: 274

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 27    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lưu Bá Mạc 21/10/1980 Nam Lạng Sơn
2 Âu Thị Mai 25/3/1978 Nữ Tuyên Quang
3 Khương Thị Mai 8/9/1966 Nữ Nam Định
4 Dương Khắc Mai 9/6/1969 Nam Đắk Nông
5 Vũ Thị Lưu Mai 22/8/1972 Nữ TP Hà Nội
6 Đoàn Thị Thanh Mai 13/11/1971 Nữ Hưng Yên
7 Nguyễn Hoàng Mai 3/5/1965 Nam Tiền Giang
8 Trương Thị Mai 23/1/1958 Nữ Hoà Bình Ngày 16/5/2024, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết số 1053/NQ-UBTVQH15 về việc cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa XV đối với bà Trương Thị Mai
9 Phạm Thị Thanh Mai 3/11/1975 Nữ TP Hà Nội
10 Bùi Huyền Mai 3/9/1975 Nữ TP Hà Nội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10