Người online: 225

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 32    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Hải Nam 2/10/1977 Nam Thừa Thiên - Huế
2 Lê Minh Nam 28/2/1975 Nam Hậu Giang
3 Nguyễn Thành Nam 13/8/1966 Nam Phú Thọ
4 Nguyễn Tiến Nam 26/10/1967 Nam Quảng Bình
5 Trần Quốc Nam 27/12/1971 Nam Ninh Thuận
6 Nguyễn Thị Việt Nga 29/9/1976 Nữ Hải Dương
7 Nguyễn Thị Tuyết Nga 26/4/1971 Nữ Quảng Bình
8 Hà Thị Nga 20/2/1969 Nữ Đồng Tháp
9 Lê Thị Nga 20/12/1964 Nữ Hà Nam
10 Huỳnh Thị Hằng Nga 28/8/1982 Nữ Trà Vinh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10