Người online: 273

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 13    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Dương Tấn Quân 21/10/1985 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu
2 Trần Quốc Quân 2/10/1987 Nam Long An
3 Nguyễn Văn Quân 8/3/1980 Nam Hậu Giang
4 Vũ Hải Quân 1/8/1974 Nam TP Hồ Chí Minh
5 Lê Quân 13/8/1974 Nam TP Hà Nội
6 Trần Lưu Quang 30/8/1967 Nam TP Hải Phòng UBTVQH ban hành NQ số 879/NQ-UBTVQH15 phê chuẩn việc cho thôi làm Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV thành phố Hải Phòng để thực hiện nhiệm vụ khác
7 Nguyễn Sỹ Quang 1/2/1970 Nam Đồng Nai
8 Nguyễn Minh Quang 29/6/1969 Nam TP Hải Phòng
9 Nguyễn Văn Quảng 23/8/1969 Nam TP Đà Nẵng
10 Đinh Ngọc Quý 20/2/1973 Nam Gia Lai

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10