Người online: 226

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 9    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Cao Thị Xuân 18/9/1969 Nữ Thanh Hoá
2 Nguyễn Thị Xuân 25/10/1967 Nữ Đắk Lắk
3 Võ Thị Ánh Xuân 8/1/1970 Nữ An Giang
4 Nguyễn Thị Ngọc Xuân 29/9/1985 Nữ Bình Dương
5 Phạm Thị Xuân 11/10/1991 Nữ Thanh Hoá
6 Lê Đào An Xuân 9/1/1983 Nữ Phú Yên
7 Lê Thị Thanh Xuân 15/12/1977 Nữ Đắk Lắk
8 Phan Văn Xựng 7/3/1967 Nam TP Hồ Chí Minh
9 Thái Thu Xương 31/12/1975 Nữ Hậu Giang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10