Người online: 258

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 5    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đỗ Văn Yên 10/7/1968 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu
2 Tạ Thị Yên 18/11/1972 Nữ Điện Biên
3 Nguyễn Thị Yến 14/8/1965 Nữ Bà Rịa - Vũng Tàu
4 Trần Kim Yến 3/8/1969 Nữ TP Hồ Chí Minh
5 Phạm Thị Hồng Yến 7/8/1975 Nữ Bình Thuận

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10