Người online: 268

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 499    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đặng Minh Châu  (Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm) 27/12/1956 Nam TP Hà Nội
2 Tô Thị Bích Châu 1/6/1969 Nữ TP Hồ Chí Minh
3 Nguyễn Vân Chi 17/9/1966 Nữ Nghệ An
4 Hoàng Hữu Chiến 1/10/1966 Nam An Giang
5 Đỗ Văn Chiến 10/11/1962 Nam Nghệ An
6 Hoàng Duy Chinh 15/9/1968 Nam Bắc Kạn
7 Phạm Thúy Chinh 15/1/1970 Nữ Hà Giang
8 Hoàng Đức Chính 16/5/1981 Nam Hoà Bình
9 Phạm Minh Chính 10/12/1958 Nam TP Cần Thơ
10 Nguyễn Hữu Chính 7/11/1963 Nam TP Hà Nội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10