Người online: 199

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 499    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lê Quốc Chỉnh 1/12/1968 Nam Nam Định
2 Lê Minh Chuẩn 2/4/1965 Nam Quảng Ninh Thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa XV theo Nghị quyết số 77/2023/QH15 ngày 05/01/2023 của Quốc hội. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
3 Thái Thị An Chung 10/11/1973 Nữ Nghệ An
4 Cầm Hà Chung 23/10/1975 Nam Phú Thọ
5 Huỳnh Thành Chung 21/8/1968 Nam Bình Phước
6 Trần Đình Chung 25/8/1967 Nam TP Đà Nẵng
7 Vũ Thanh Chương 9/5/1968 Nam TP Hải Phòng
8 Nguyễn Thành Công 10/7/1984 Nam Ninh Bình
9 Hoàng Anh Công 28/3/1971 Nam Thái Nguyên
10 Trương Xuân Cừ 5/10/1960 Nam TP Hà Nội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10