Người online: 252

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 499    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Chá A Của 14/11/1974 Nam Sơn La
2 Nguyễn Tân Cương 12/2/1966 Nam Bình Dương
3 Nguyễn Phú Cường 19/6/1967 Nam Đồng Nai Đã được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội và cho thôi làm ĐBQH khóa XV theo Nghị quyết số 85/2023/QH15 ngày 22/5/2023 của Quốc hội
4 Lương Văn Cường  (Lương Cường) 15/8/1957 Nam Thanh Hoá
5 Nguyễn Mạnh Cường 14/1/1967 Nam Quảng Bình
6 Ngô Chí Cường 11/9/1967 Nam Trà Vinh
7 Bùi Văn Cường 18/6/1965 Nam Hải Dương
8 Trần Chí Cường 15/2/1973 Nam TP Đà Nẵng
9 Hoàng Văn Cường 1/1/1963 Nam TP Hà Nội
10 Lê Văn Cường 28/8/1978 Nam Thanh Hoá

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10