Người online: 278

     Kết quả tìm được: 5    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

 • Họ và tên: Nguyễn Tuấn Anh

  Tên thường gọi: Nguyễn Tuấn Anh

  Ngày sinh: 23/8/1964

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì , TP Hà Nội

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Belarus

 • Họ và tên: Huỳnh Thành Chung

  Tên thường gọi: Huỳnh Thành Chung

  Ngày sinh: 21/8/1968

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm , Bến Tre

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành tư vấn quản trị quốc tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiểm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất - xây dựng - thương mại và nông nghiệp; Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

 • Họ và tên: Vũ Ngọc Long

  Tên thường gọi: Vũ Ngọc Long

  Ngày sinh: 23/8/1971

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân , Thanh Hoá

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành hành chính; Thạc sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội,Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bình Phước

 • Họ và tên: Phan Viết Lượng

  Tên thường gọi: Phan Viết Lượng

  Ngày sinh: 1/2/1967

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà , Hà Tĩnh

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm Toán; Thạc sĩ chuyên ngành chính trị học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Slovakiaa

 • Họ và tên: Điểu Huỳnh Sang

  Tên thường gọi: Điểu Huỳnh Sang

  Ngày sinh: 25/12/1980

  Dân tộc: Xtiêng

  Quê quán: Xã An Khương, huyện Hớn Quản , Bình Phước

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành văn hóa học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách phụ trách tỉnh Bình Phước, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15