Người online: 598

     Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

 • Họ và tên: Lê Quang Huy

  Tên thường gọi: Lê Quang Huy

  Ngày sinh: 19/9/1966

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Vân Canh, huyện Hoài Đức , TP Hà Nội

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp; Tiến sĩ chuyên ngành công nghệ thông tin

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Bí thư Chi bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Mỹ

 • Họ và tên: Bố Thị Xuân Linh

  Tên thường gọi: Bố Thị Xuân Linh

  Ngày sinh: 1/3/1970

  Dân tộc: Chăm

  Quê quán: Xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình , Bình Thuận

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành công tác tư tưởng

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Họ và tên: Trần Hồng Nguyên

  Tên thường gọi: Trần Hồng Nguyên

  Ngày sinh: 26/5/1969

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc , Thanh Hoá

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

 • Họ và tên: Đặng Hồng Sỹ

  Tên thường gọi: Đặng Hồng Sỹ

  Ngày sinh: 20/1/1976

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh , Hà Tĩnh

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành báo chí; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Thông

  Tên thường gọi: Nguyễn Hữu Thông

  Ngày sinh: 25/11/1981

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết , Bình Thuận

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật hình sự và tố tụng hình sự

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận

 • Họ và tên: Phạm Thị Hồng Yến

  Tên thường gọi: Phạm Thị Hồng Yến

  Ngày sinh: 7/8/1975

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Thái Phương, huyện Hưng Hà , Thái Bình

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế đối ngoại; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh; Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Ca na da

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15