Người online: 227

     Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

 • Họ và tên: Võ Văn Hội

  Tên thường gọi: Võ Văn Hội

  Ngày sinh: 25/4/1971

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm , Bến Tre

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quân sự

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre

 • Họ và tên: Trần Thị Thanh Lam

  Tên thường gọi: Trần Thị Thanh Lam

  Ngày sinh: 29/9/1979

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm , Bến Tre

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xã hội học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Pakistan

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Yến Nhi

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Yến Nhi

  Ngày sinh: 7/6/1980

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam , Bến Tre

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bến Tre, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

 • Họ và tên: Đặng Thuần Phong

  Tên thường gọi: Đặng Thuần Phong

  Ngày sinh: 8/7/1964

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành , Bến Tre

  Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm văn; Cao cấp thanh vận; Đại học chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Chi bộ các vấn đề Xã hội; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Chi le

 • Họ và tên: Nguyễn Trúc Sơn

  Tên thường gọi: Nguyễn Trúc Sơn

  Ngày sinh: 8/6/1971

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Bình Phú, thành phố Bến Tre , Bến Tre

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tiếng Anh; Thạc sĩ khoa học về quản trị chương trình và chính sách công

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Bến Tre, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ Thủy

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Lệ Thủy

  Ngày sinh: 31/1/1968

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc , Bến Tre

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành nuôi trồng thủy sản, ngoại ngữ (tiếng Anh); Thạc sĩ chuyên ngành quản lý và bảo tồn tài nguyên di truyền thực vật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15