Người online: 285

     Kết quả tìm được: 7    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

 • Họ và tên: Hà Thọ Bình

  Tên thường gọi: Hà Thọ Bình

  Ngày sinh: 4/12/1968

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Xuân Hồng huyện Thọ Xuân , Thanh Hoá

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành chỉ huy - tham mưu binh chủng hợp thành

  Nghề nghiệp, chức vụ: Trung tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu IV, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu IV

 • Họ và tên: Hoàng Trung Dũng

  Tên thường gọi: Hoàng Trung Dũng

  Ngày sinh: 21/5/1971

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Hương Long, huyện Hương Khê , Hà Tĩnh

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm ngữ văn; Tiến sĩ chuyên ngành chính trị học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội,Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh

 • Họ và tên: Trần Đình Gia

  Tên thường gọi: Trần Đình Gia

  Ngày sinh: 11/11/1969

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ , Hà Tĩnh

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm sinh học; Thạc sĩ chuyên ngành chính trị học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh

 • Họ và tên: Lê Minh Hưng

  Tên thường gọi: Lê Minh Hưng

  Ngày sinh: 11/12/1970

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn , Hà Tĩnh

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành chính sách công

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

 • Họ và tên: Bùi Thị Quỳnh Thơ

  Tên thường gọi: Bùi Thị Quỳnh Thơ

  Ngày sinh: 28/8/1976

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh , Hà Tĩnh

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính - tín dụng, và chuyên ngành ngôn ngữ Anh; Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

 • Họ và tên: Phan Thị Nguyệt Thu

  Tên thường gọi: Phan Thị Nguyệt Thu

  Ngày sinh: 29/9/1974

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân , Hà Tĩnh

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật, Thạc sĩ chuyên ngành luật hình sự và tố tụng hình sự

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên; Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán cao cấp, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

 • Họ và tên: Lê Anh Tuấn

  Tên thường gọi: Lê Anh Tuấn

  Ngày sinh: 23/2/1976

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn , Hà Tĩnh

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành ngoại ngữ (tiếng Anh); Tiến sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15