Người online: 765

     Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

 • Họ và tên: Nguyễn Tâm Hùng

  Tên thường gọi: Nguyễn Tâm Hùng

  Ngày sinh: 4/6/1969

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Phường Tam Thuận, quận Thanh Khê , TP Đà Nẵng

  Trình độ chuyên môn: Đại học quân sự

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 • Họ và tên: Phạm Bình Minh

  Tên thường gọi: Phạm Bình Minh

  Ngày sinh: 26/3/1959

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Liên Minh, huyện Vụ Bản , Nam Định

  Trình độ chuyên môn: Đại học quan hệ quốc tế; Thạc sỹ Luật và ngoại giao

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

 • Họ và tên: Huỳnh Thị Phúc

  Tên thường gọi: Huỳnh Thị Phúc

  Ngày sinh: 17/2/1976

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Long Phước, thành phố Bà Rịa , Bà Rịa - Vũng Tàu

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh Văn, Thạc sỹ Văn hóa

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 • Họ và tên: Dương Tấn Quân

  Tên thường gọi: Dương Tấn Quân

  Ngày sinh: 21/10/1985

  Dân tộc: Chơ-ro

  Quê quán: Xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ , Bà Rịa - Vũng Tàu

  Trình độ chuyên môn: Đại học Y khoa; Thạc sỹ quản lý quản lý bệnh viện

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Bác sỹ Đa khoa Bệnh viện Bà Rịa; Hội viên Hội Thầy thuốc trẻ

 • Họ và tên: Đỗ Văn Yên

  Tên thường gọi: Đỗ Văn Yên

  Ngày sinh: 10/7/1968

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Hải Sơn, huyện Hải Hậu , Nam Định

  Trình độ chuyên môn: Đại học Quân sự

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Yến

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Yến

  Ngày sinh: 14/8/1965

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Long Phước, thành phố Bà Rịa , Bà Rịa - Vũng Tàu

  Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Thạc sỹ quản lý kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15