Người online: 640

     Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

 • Họ và tên: U Huấn

  Tên thường gọi: U Huấn

  Ngày sinh: 22/1/1980

  Dân tộc: Xơ-đăng

  Quê quán: Xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà , Kon Tum

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Tài chính-Tín dụng

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Hùng

  Tên thường gọi: Nguyễn Văn Hùng

  Ngày sinh: 20/4/1961

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh , Quảng Trị

  Trình độ chuyên môn: Đại học Thanh vận; Cử nhân kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh;Thạc sĩ triết học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Họ và tên: Trần Thị Thu Phước

  Tên thường gọi: Trần Thị Thu Phước

  Ngày sinh: 20/10/1976

  Dân tộc: Xơ-đăng

  Quê quán: Xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước , Bình Định

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành cảnh sát; Thạc sĩ luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Thượng tá, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum

 • Họ và tên: Tô Văn Tám

  Tên thường gọi: Tô Văn Tám

  Ngày sinh: 10/10/1963

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương , Nghệ An

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật, Cử nhân kinh tế - chính trị

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

 • Họ và tên: Phạm Đình Thanh

  Tên thường gọi: Phạm Đình Thanh

  Ngày sinh: 10/9/1967

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn , Hà Tĩnh

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý công

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Kon Tum, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

 • Họ và tên: Nàng Xô Vi

  Tên thường gọi: Nàng Xô Vi

  Ngày sinh: 11/2/1996

  Dân tộc: Brâu

  Quê quán: Xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi , Kon Tum

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm địa lý

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Giáo viên Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15