Người online: 242

     Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Lan Anh

  Ngày sinh: 18/5/1981

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Văn Khê, huyện Mê Linh , TP Hà Nội

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành trồng trọt; Tiến sĩ chuyên ngành khoa học cây trồng

  Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng khoa Nông Lâm - Xây dựng, trường Cao đẳng Lào Cai

 • Họ và tên: Lê Thị Hà

  Tên thường gọi: Lê Thu Hà

  Ngày sinh: 26/11/1968

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Sơn An, huyện Hương Sơn , Hà Tĩnh

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Tiếng nước ngoài; Thạc sỹ chuyên ngành quản lý chính sách công

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

 • Họ và tên: Sùng A Lềnh

  Tên thường gọi: Sùng A Lềnh

  Ngày sinh: 16/8/1975

  Dân tộc: Hmông

  Quê quán: Xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa , Lào Cai

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Lào Cai, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

 • Họ và tên: Hà Đức Minh

  Tên thường gọi: Hà Đức Minh

  Ngày sinh: 28/4/1987

  Dân tộc: Tày

  Quê quán: Xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên , Yên Bái

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành điều tra tội phạm

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy SiMaCai, tỉnh Lào Cai

 • Họ và tên: Đặng Xuân Phong

  Tên thường gọi: Đặng Xuân Phong

  Ngày sinh: 8/7/1972

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch , Vĩnh Phúc

  Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội (chuyên ngành quản trị kinh doanh công nghiệp), Học viện Hành chính Nhà nước (chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước); Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

 • Họ và tên: Trần Cẩm Tú

  Tên thường gọi: Trần Cẩm Tú

  Ngày sinh: 25/8/1961

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn , Hà Tĩnh

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành lâm nghiệp; Tiến sĩ chuyên ngành nông nghiệp

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Trưởng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15