Người online: 279

     Kết quả tìm được: 7    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

 • Họ và tên: Vũ Tuấn Anh

  Tên thường gọi: Vũ Tuấn Anh

  Ngày sinh: 8/11/1969

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ , Hưng Yên

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành tài chính - ngân hàng

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội; Phó Bí thư Chi bộ; Ủy viên Ban Thư ký của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Thúy Anh

  Tên thường gọi: Nguyễn Thúy Anh

  Ngày sinh: 7/12/1963

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì , Phú Thọ

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật; Thạc sĩ chuyên ngành luật công và hành chính công

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam; Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF), Phó Chủ tịch APF (nhiệm kỳ 2019-2022); Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF)

 • Họ và tên: Bùi Minh Châu

  Tên thường gọi: Bùi Minh Châu

  Ngày sinh: 25/10/1961

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì , Phú Thọ

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kế toán công nghiệp, chính trị

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ

 • Họ và tên: Cầm Hà Chung

  Tên thường gọi: Cầm Hà Chung

  Ngày sinh: 23/10/1975

  Dân tộc: Thái

  Quê quán: Xã Tường Phong, huyện Phù Yên , Sơn La

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính - tín dụng, ngoại ngữ (tiếng Anh); Thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ

 • Họ và tên: Nguyễn Đăng Khải

  Tên thường gọi: Nguyễn Đăng Khải

  Ngày sinh: 2/9/1966

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh , Phú Thọ

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quân sự

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2; Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng, Quân khu 2

 • Họ và tên: Nguyễn Thành Nam

  Tên thường gọi: Nguyễn Thành Nam

  Ngày sinh: 13/8/1966

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì , Phú Thọ

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế nông nghiệp, Luật; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Phú Thọ, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

 • Họ và tên: Hà Ánh Phượng

  Tên thường gọi: Hà Ánh Phượng

  Ngày sinh: 3/11/1991

  Dân tộc: Mường

  Quê quán: Xã Thượng Long, huyện Yên Lập , Phú Thọ

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành ngôn ngữ Anh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Giáo viên Trường Trung học phổ thông Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15