Người online: 170

     Kết quả tìm được: 7    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

 • Họ và tên: Phan Thái Bình

  Tên thường gọi: Phan Thái Bình

  Ngày sinh: 12/8/1974

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn , Quảng Nam

  Trình độ chuyên môn: Cao đẳng chuyên ngành kiểm sát; Thạc sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

 • Họ và tên: Lê Văn Dũng

  Tên thường gọi: Lê Văn Dũng

  Ngày sinh: 20/10/1966

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức , Quảng Nam

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế nông nghiệp, chính trị

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

 • Họ và tên: Tạ Văn Hạ

  Tên thường gọi: Tạ Văn Hạ

  Ngày sinh: 24/1/1970

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên , Bắc Giang

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật, điện; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Chi bộ Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Đức Hải

  Tên thường gọi: Nguyễn Đức Hải

  Ngày sinh: 29/7/1961

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tam Xuân I, huyện Núi Thành , Quảng Nam

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính; Thạc sĩ chuyên ngành tài chính - tín dụng

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam- Cam pu chia

 • Họ và tên: Dương Văn Phước

  Tên thường gọi: Dương Văn Phước

  Ngày sinh: 29/5/1967

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc , Quảng Nam

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

 • Họ và tên: Vương Quốc Thắng

  Tên thường gọi: Vương Quốc Thắng

  Ngày sinh: 14/5/1975

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Đại Thành, huyện Yên Thành , Nghệ An

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật, điện khí hóa và tự động hóa các xí nghiệp công nghiệp; Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

 • Họ và tên: Đặng Thị Bảo Trinh

  Tên thường gọi: Đặng Thị Bảo Trinh

  Ngày sinh: 28/3/1986

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Điện Nam, thị xã Điện Bàn , Quảng Nam

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm giáo dục mầm non; luật kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội; Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15