Người online: 607

     Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Đàn

  Tên thường gọi: Nguyễn Hữu Đàn

  Ngày sinh: 28/5/1974

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh , Quảng Trị

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành chỉ huy tham mưu binh chủng hợp thành

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thượng tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị

 • Họ và tên: Hà Sỹ Đồng

  Tên thường gọi: Hà Sỹ Đồng

  Ngày sinh: 18/1/1964

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong , Quảng Trị

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành lâm nghiệp

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

 • Họ và tên: Nguyễn Chí Dũng

  Tên thường gọi: Nguyễn Chí Dũng

  Ngày sinh: 5/8/1960

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà , Hà Tĩnh

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành giao thông; Tiến sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức

 • Họ và tên: Hồ Thị Minh

  Tên thường gọi: Hồ Thị Minh

  Ngày sinh: 23/9/1976

  Dân tộc: Bru Vân Kiều

  Quê quán: Xã Ba Nang, huyện Đakrông , Quảng Trị

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật; Thạc sĩ chuyên ngành giáo dục học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

 • Họ và tên: Hoàng Đức Thắng

  Tên thường gọi: Hoàng Đức Thắng

  Ngày sinh: 12/11/1964

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh , Quảng Trị

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, chính trị

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Quảng Trị, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

 • Họ và tên: Lê Quang Tùng

  Tên thường gọi: Lê Quang Tùng

  Ngày sinh: 30/10/1971

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc , Hà Tĩnh

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành cơ khí giao thông, ngoại ngữ (tiếng Anh)

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15