Người online: 218

     Kết quả tìm được: 9    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

 • Họ và tên: Nguyễn Hòa Bình

  Tên thường gọi: Nguyễn Hòa Bình

  Ngày sinh: 24/5/1958

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành , Quảng Ngãi

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng; Ủy viên Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

 • Họ và tên: Đỗ Thị Việt Hà

  Tên thường gọi: Đỗ Thị Việt Hà

  Ngày sinh: 29/7/1978

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa , Bắc Giang

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giang

 • Họ và tên: Trần Văn Lâm

  Tên thường gọi: Trần Văn Lâm

  Ngày sinh: 27/1/1970

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng , Bắc Giang

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội

 • Họ và tên: Leo Thị Lịch

  Tên thường gọi: Leo Thị Lịch

  Ngày sinh: 23/9/1969

  Dân tộc: Sán Dìu

  Quê quán: Xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn , Bắc Giang

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành nông nghiệp

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Chi le

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Ngần

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Thúy Ngần

  Ngày sinh: 20/1/1972

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào , Hưng Yên

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội; Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Ma Roc

 • Họ và tên: Dương Văn Thái

  Tên thường gọi: Dương Văn Thái

  Ngày sinh: 22/7/1970

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Lam Cốt, huyện Tân Yên , Bắc Giang

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính-tín dụng; Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Thi

  Tên thường gọi: Nguyễn Văn Thi

  Ngày sinh: 11/4/1968

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam , Bắc Giang

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành trồng trọt; Thạc sĩ chuyên ngành khoa học nông nghiệp

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phat triển nông thôn tỉnh Bắc Giang

 • Họ và tên: Phạm Văn Thịnh

  Tên thường gọi: Phạm Văn Thịnh

  Ngày sinh: 13/12/1981

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng , Bắc Giang

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính - ngân hàng; Cử nhân Luật (văn bằng 2); Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

 • Họ và tên: Trần Văn Tuấn

  Tên thường gọi: Trần Văn Tuấn

  Ngày sinh: 3/6/1970

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Việt Lập, huyện Tân Yên , Bắc Giang

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật hành chính; Thạc sĩ chuyên ngành chính trị học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bắc Giang, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15