Người online: 273

     Kết quả tìm được: 7    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Dắt

  Tên thường gọi: Nguyễn Xuân Dắt

  Ngày sinh: 14/1/1967

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú , Sóc Trăng

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quân sự

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu 9, Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 9

 • Họ và tên: Triệu Thị Ngọc Diễm

  Tên thường gọi: Triệu Thị Ngọc Diễm

  Ngày sinh: 2/2/1985

  Dân tộc: Hoa

  Quê quán: Xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú , Sóc Trăng

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm ngữ văn; Thạc sĩ chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

 • Họ và tên: Lý Đức

  Tên thường gọi: Thượng tọa Lý Minh Đức

  Ngày sinh: 24/4/1970

  Dân tộc: Khơme

  Quê quán: Xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị , Sóc Trăng

  Trình độ chuyên môn:

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Hội đồng Dân tộc, Thượng tọa, Trụ trì Chùa Som Rông, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

 • Họ và tên: Phạm Thị Minh Huệ

  Tên thường gọi: Phạm Thị Minh Huệ

  Ngày sinh: 2/3/1984

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy , Thái Bình

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật tư pháp

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

 • Họ và tên: Lâm Văn Mẫn

  Tên thường gọi: Lâm Văn Mẫn

  Ngày sinh: 10/12/1970

  Dân tộc: Khơme

  Quê quán: Xã Phú Tâm, huyện Châu Thành , Sóc Trăng

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính, luật; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh; Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

 • Họ và tên: Hoàng Thanh Tùng

  Tên thường gọi: Hoàng Thanh Tùng

  Ngày sinh: 25/12/1966

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Lăng Thành, huyện Yên Thành , Nghệ An

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

 • Họ và tên: Tô Ái Vang

  Tên thường gọi: Tô Ái Vang

  Ngày sinh: 29/5/1975

  Dân tộc: Hoa

  Quê quán: Thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị , Sóc Trăng

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm ngữ văn; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Sóc Trăng, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15