Người online: 148

     Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

 • Họ và tên: Trịnh Minh Bình

  Tên thường gọi: Trịnh Minh Bình

  Ngày sinh: 22/8/1977

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình , Vĩnh Long

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Vĩnh Long

 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Long

  Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Long

  Ngày sinh: 3/9/1966

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Bạch Long, huyện Giao Thủy , Nam Định

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành y khoa

  Nghề nghiệp, chức vụ: Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Long. Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 658/QĐ-CTN ngày 07/6/2022 về việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Long.

 • Họ và tên: Bùi Văn Nghiêm

  Tên thường gọi: Bùi Văn Nghiêm

  Ngày sinh: 18/11/1966

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Quới An, huyện Vũng Liêm , Vĩnh Long

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Tiến sĩ chuyên ngành khoa học chính trị

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long

 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Phong

  Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Phong

  Ngày sinh: 21/5/1976

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Phú Đức, huyện Long Hồ , Vĩnh Long

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Long

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Quyên Thanh

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Quyên Thanh

  Ngày sinh: 19/10/1978

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Phú Lộc, huyện Tam Bình , Vĩnh Long

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tiếng Anh; Thạc sĩ chuyên ngành phương pháp giảng dạy tiếng Anh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Trang

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Minh Trang

  Ngày sinh: 16/5/1979

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn , Vĩnh Long

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xã hội học; Thạc sĩ chuyên ngành văn hóa học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15