Người online: 355

     Kết quả tìm được: 8    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Anh

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Kim Anh

  Ngày sinh: 11/3/1973

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa , Thanh Hoá

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Bungary

 • Họ và tên: Nguyễn Ngọc Bảo

  Tên thường gọi: Nguyễn Ngọc Bảo

  Ngày sinh: 16/6/1967

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Văn Môn, huyện Yên Phong , Bắc Ninh

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế kỹ thuật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Hàn Quốc

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hà

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Hà

  Ngày sinh: 29/12/1990

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Bình Định, huyện Lương Tài , Bắc Ninh

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm tiếng Anh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, Giáo viên trung học phổ thông, Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường Trung học phổ thông Lương Tài, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

 • Họ và tên: Đào Hồng Lan

  Tên thường gọi: Đào Hồng Lan

  Ngày sinh: 23/7/1971

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành , Hải Dương

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quản lý sản xuất kinh doanh công nghiệp; Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Ban chấp hành TW Đảng; Bộ trưởng Bộ Y tế; Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam

 • Họ và tên: Nguyễn Như So

  Tên thường gọi: Nguyễn Như So

  Ngày sinh: 23/8/1957

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du , Bắc Ninh

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Phó Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

 • Họ và tên: Trần Quốc Tỏ

  Tên thường gọi: Trần Quốc Tỏ

  Ngày sinh: 28/1/1962

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn , Ninh Bình

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành cảnh sát; Tiến sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Ban chấp hành TW Đảng; Uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Công an TW, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

 • Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn

  Tên thường gọi: Nguyễn Anh Tuấn

  Ngày sinh: 26/11/1979

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương , Thanh Hoá

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành ngân hàng và thị trường tài chính; Tiến sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ

 • Họ và tên: Trần Thị Vân

  Tên thường gọi: Trần Thị Vân

  Ngày sinh: 22/2/1975

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Đại Lai, huyện Gia Bình , Bắc Ninh

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tiếng Anh sư phạm; Đại học chuyên ngành Luật kinh tế; Tiến sĩ chuyên ngành lịch sử Đảng

  Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội; Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Ninh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15