Người online: 492

     Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

 • Họ và tên: Hoàng Duy Chinh

  Tên thường gọi: Hoàng Duy Chinh

  Ngày sinh: 15/9/1968

  Dân tộc: Tày

  Quê quán: Xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn , Bắc Kạn

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật hành chính; Thạc sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Kạn, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

 • Họ và tên: Hà Sỹ Huân

  Tên thường gọi: Hà Sỹ Huân

  Ngày sinh: 16/6/1978

  Dân tộc: Tày

  Quê quán: Xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn , Bắc Kạn

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành lâm nghiệp

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Huế

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Huế

  Ngày sinh: 4/1/1984

  Dân tộc: Tày

  Quê quán: Xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn , Bắc Kạn

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành hành chính học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Kạn

 • Họ và tên: Hoàng Văn Hữu

  Tên thường gọi: Hoàng Văn Hữu

  Ngày sinh: 25/5/1966

  Dân tộc: Tày

  Quê quán: Xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh , Cao Bằng

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quân sự

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Đảng ủy Quân khu 1; Thiếu tướng; Phó Tư lệnh Quân khu 1

 • Họ và tên: Hồ Thị Kim Ngân

  Tên thường gọi: Hồ Thị Kim Ngân

  Ngày sinh: 2/3/1978

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào , Hưng Yên

  Trình độ chuyên môn: Đại học Luật chuyên ngành tư pháp và hành chính nhà nước; Thạc sĩ chuyên ngành Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bắc Kạn, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Thủy

  Ngày sinh: 15/12/1977

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Chi Lăng, huyện Quế Võ , Bắc Ninh

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Srilanca; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Brunei; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Hungary

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15