Người online: 166

     Kết quả tìm được: 5    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

 • Họ và tên: Trần Thị Thu Đông

  Tên thường gọi: Trần Thị Thu Đông

  Ngày sinh: 24/10/1969

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã An Xuyên, thành phố Cà Mau , Cà Mau

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

 • Họ và tên: Lữ Văn Hùng

  Tên thường gọi: Lữ Văn Hùng

  Ngày sinh: 1/1/1963

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy , Hậu Giang

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quân sự

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng;Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu

 • Họ và tên: Lê Thị Ngọc Linh

  Tên thường gọi: Lê Thị Ngọc Linh

  Ngày sinh: 22/7/1982

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi , Bạc Liêu

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành triết học, khai thác thủy sản

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu

 • Họ và tên: Trần Thị Hoa Ry

  Tên thường gọi: Trần Thị Hoa Ry

  Ngày sinh: 11/4/1976

  Dân tộc: Khơme

  Quê quán: Xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi , Bạc Liêu

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật; Thạc sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Cam pu chia

 • Họ và tên: Nguyễn Huy Thái

  Tên thường gọi: Nguyễn Huy Thái

  Ngày sinh: 13/3/1968

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Như Hòa, huyện Kim Sơn , Ninh Bình

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bạc Liêu; Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15