Người online: 575

     Kết quả tìm được: 5    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

 • Họ và tên: Lê Thị Thanh Lam

  Tên thường gọi: Lê Thị Thanh Lam

  Ngày sinh: 30/11/1974

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Cửu , Đồng Nai

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh; Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Hậu Giang, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

 • Họ và tên: Trần Thanh Mẫn

  Tên thường gọi: Trần Thanh Mẫn

  Ngày sinh: 12/8/1962

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A , Hậu Giang

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam;Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam- Lào

 • Họ và tên: Lê Minh Nam

  Tên thường gọi: Lê Minh Nam

  Ngày sinh: 28/2/1975

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc , Thanh Hoá

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính kế toán; Tiến sĩ chuyên ngành quản lý công

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sỹ Việt Nam -Bungary

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Quân

  Tên thường gọi: Nguyễn Văn Quân

  Ngày sinh: 8/3/1980

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh , Hậu Giang

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang

 • Họ và tên: Thái Thu Xương

  Tên thường gọi: Thái Thu Xương

  Ngày sinh: 31/12/1975

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Đông Phước A, huyện Châu Thành , Hậu Giang

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành hành chính học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15