Người online: 239

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Anh

Tên thường gọi: Nguyễn Tuấn Anh

Ngày sinh: 23/8/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Belarus

Nơi làm việc: Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày vào đảng: 16/10/1987

Đoàn ĐBQH: Bình Phước

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không