Người online: 278

Họ và tên: Nguyễn Phương Tuấn

Tên thường gọi: Nguyễn Phương Tuấn

Ngày sinh: 20/3/1975

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sinh học (hệ sinh thái và tính đa dạng sinh học), luật; Thạc sĩ chuyên ngành khoa học ứng dụng

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ, Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Khoa học Công nghệ, Môi trường của Quốc hội

Ngày vào đảng: 21/3/2006

Đoàn ĐBQH: Kiên Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không