Người online: 696

     Kết quả tìm được: 7    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

 • Họ và tên: Trần Tuấn Anh

  Tên thường gọi: Trần Tuấn Anh

  Ngày sinh: 6/4/1964

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ , Quảng Ngãi

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại giao; Tiến sĩ Kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

 • Họ và tên: Hà Hồng Hạnh

  Tên thường gọi: Hà Hồng Hạnh

  Ngày sinh: 18/11/1976

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang , Khánh Hoà

  Trình độ chuyên môn:

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa

 • Họ và tên: Trần Ngọc Khánh

  Tên thường gọi: Trần Ngọc Khánh

  Ngày sinh: 14/11/1964

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa , Khánh Hoà

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

 • Họ và tên: Lê Xuân Thân

  Tên thường gọi: Lê Xuân Thân

  Ngày sinh: 2/5/1961

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa , Khánh Hoà

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa; Trưởng Chi nhánh Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam tại Khánh Hòa

 • Họ và tên: Đỗ Ngọc Thịnh

  Tên thường gọi: Đỗ Ngọc Thịnh

  Ngày sinh: 10/1/1960

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Võ Cường, thành phố Bắc Ninh , Bắc Ninh

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Luật sư, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

 • Họ và tên: Lê Hữu Trí

  Tên thường gọi: Lê Hữu Trí

  Ngày sinh: 13/2/1968

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa , Khánh Hoà

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành hành chính, chính trị; Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

 • Họ và tên: Hà Quốc Trị

  Tên thường gọi: Hà Quốc Trị

  Ngày sinh: 18/2/1969

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Phương Khoan, huyện Sông Lô , Vĩnh Phúc

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật; Thạc sĩ chuyên ngành báo chí

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15