Người online: 497

Họ và tên: Triệu Quang Huy

Tên thường gọi: Triệu Quang Huy

Ngày sinh: 12/7/1973

Giới tính: Nam

Dân tộc: Nùng

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bình Phúc, huyện Văn Quan , Lạng Sơn

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán; Thạc sĩ kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Lạng Sơn, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn

Ngày vào đảng: 13/8/2004

Đoàn ĐBQH: Lạng Sơn

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không